Cydia duplicana Enbarksvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med böjd gulvit fläck från bakkanten halvvägs ut. 5 par av gulvita streck från framkanten. I bakre delen av ytterfältet finns gulbrunt fält (spegel) med vit inre kant och svarta streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis, Picea abies, Pinus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare