Cydia cosmophorana Tallkådvecklare

Alla foton
Kännetecken: Brungrå framvingar med brungul pudring i yttre delen. Vitt och silvrigt böjd tvärband strax innaför mitten. 4-5 svarta längsgående streck i gulbrunt fält i bakre delen av ytterfältet med silvriga tvärband innanför och utanför.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare
Cydia strobilella
Grankottsvecklare
Pammene splendidulana
Glanssolvecklare