Cydia conicolana Svarttallsskottvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med brungul pudring i yttre delen. Vitt och silvrigt böjd tvärband strax innanför mitten. 4-5 svarta längsgående streck i bakre delen av ytterfältet med silvriga tvärband innanför och utanför. Ljusa brungula palper.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus nigra, Pinus sylvestris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia cosmophorana
Tallkådvecklare
Cydia strobilella
Grankottsvecklare