Cydia cognatana Kvartsmåntallvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med böjd gulvita fläck med mörk kärna från bakkanten halvvägs ut. 4-5 par av gulvita streck från framkanten. I bakre delen av ytterfältet finns gulbrunt fält med silvriga kanter och svarta streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris

Liknande (10 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare