Cyclophora pendularia Pilgördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vattrad grå teckning med stor vit punkt med mörk kant på båda vingarna.Diffust rostbrunt tvärband mitt på vingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix caprea, Ulmus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cyclophora albipunctata
Björkgördelmätare
Elophos vittaria
Grå ringmätare
Cyclophora porata
Brunvattrad gördelmätare