Craniophora ligustri Ligusterfly

Alla foton
Kännetecken: Olivgröna och dovt purpurfärgade framvingar med ojämna svarta tvärlinjer och nästan alltid karakteristisk vit teckning. Normalt vitt på mellankroppen och stor vit fläck utanför njurfläcken. Ibland ersätts det vita med gulgrön teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus, Ligustrum vulgare, Syringa

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Polyploca ridens
Ekgulhornspinnare
Acronicta megacephala
Storhövdat aftonfly
Acronicta rumicis
Syraftonfly
Crypsedra gemmea
Vitfläckigt ängsfly