Crambus uliginosellus Sumpgräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med brett vitt fält från vingbasen och 4/5 ut som följer framkanten inre halvan och har tunn tand från bakkanten. Vid spetsen på fältet finns vit fläck åtskild med tunt streck och utanför vinklat mörkt tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus silvellus
Skogsgräsmott
Crambus hamellus
Spetsgräsmott
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus lathoniellus
Fältgräsmott