Crambus silvellus Skogsgräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med brett vitt fält från vingbasen och 2/3 ut i främre halvan med framkanten mörk hela vägen. Vid spetsen på fältet finns vit fläck åtskild med tunt streck och som fortsätter utanför vinklat silvrigt tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus uliginosellus
Sumpgräsmott
Crambus hamellus
Spetsgräsmott
Crambus alienellus
Tallmyrsgräsmott
Crambus pratellus
Tandgräsmott
Crambus lathoniellus
Fältgräsmott
Catoptria margaritella
Pärlgräsmott