Crambus pascuellus Haggräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med brett vitt fält från vingbasen och 4/5 ut som följer framkanten inre 1/3. Vid spetsen på fältet finns vit fläck åtskild med tunt streck och utanför vinklat mörkt tvärband. Framhörnet utdraget i en spetsig triangel.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Poa

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Crambus uliginosellus
Sumpgräsmott
Crambus silvellus
Skogsgräsmott
Crambus hamellus
Spetsgräsmott
Pima boisduvaliella
Strandvialsmott
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus lathoniellus
Fältgräsmott