Crambus lathoniellus Fältgräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med vitt fält från vingbasen och 3/4 ut med rak främre kant och en tagg i yttre delen på bakre kanten. Vid spetsen på fältet finns diffus utåtriktad vit fläck. Vitt längs inre delen av framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Poa

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Crambus pratellus
Tandgräsmott
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus silvellus
Skogsgräsmott
Crambus uliginosellus
Sumpgräsmott
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus alienellus
Tallmyrsgräsmott
Crambus hamellus
Spetsgräsmott