Crambus ericellus Ljunggräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med vitt fält från vingbasen och 2/3 ut i främre halvan. Vid spetsen på fältet finns vit fläck åtskild med tunt streck. Triangulär fläck vid framhörnet och vitt streck längs inre 3/4 av bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Deschampsia flexuosa, Festuca ovina

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Crambus silvellus
Skogsgräsmott
Crambus alienellus
Tallmyrsgräsmott
Crambus hamellus
Spetsgräsmott
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus uliginosellus
Sumpgräsmott
Crambus heringiellus
Svartbrunt gräsmott
Crambus pratellus
Tandgräsmott
Crambus lathoniellus
Fältgräsmott