Coleophora serratella Björksäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala gulbruna eller gråbruna framvingar. Antennerna är ringade i vitt och brunt där det bruna blir svagare i yttre halvan. Antennbasen brun och bara en aning förtjockad.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Malus sylvestris, Myrica gale, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia, Ulmus

Liknande (15 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora lutipennella
Gul eksäckmal
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora murinella
Musgrå lingonsäckmal
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora binderella
Brun alsäckmal
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal