Kännetecken: Smala gulbruna till rödbruna framvingar. Ibland en rund mörk fläck 2/3 ut och/eller 1/3 ut. Antennerna växlande vita och bruna med en bas som är förtjockad av gulvita fjäll.

Coleophora
salicorniae

Glasörtssäckmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salicornia

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora clypeiferella
Ribbad mållesäckmal
Coleophora squalorella
Tvåfläckad mållesäckmal
Coleophora lutipennella
Gul eksäckmal
Coleophora serratella
Björksäckmal
Coleophora murinella
Musgrå lingonsäckmal