Coleophora maritimella Strandtågssäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med vitt längs inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från basen strax innanför framkanten som grenar sig i yttre delen längs ribbor till framkanten. Vitt streck från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antennen ringad.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus maritimus

Liknande (23 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora gardesanella
Strandmalörtssäckmal
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora glaucicolella
Suddig tågsäckmal
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal