Kännetecken: Smala brungrå glänsande framvingar. Antenner lite förtjockade och mörka i inre halvan, i yttre halvan vita med mörka ringar som blir svagare ut mot spetsen.

Coleophora
fuscocuprella

Mindre grönglanssäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana

Liknande (25 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora pulmonariella
Lungörtssäckmal
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora alcyonipennella
Sen grönglanssäckmal
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal