Kännetecken: Gulbruna framvingar med vitt längs hela framkanten. Vitt streck från basen strax innanför framkanten som grenar sig i yttre delen längs ribbor till framkanten. Distinkt vitt streck från basen i bakre delen. Antennen ringad.

Coleophora
follicularis

Hampflockelssäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eupatorium cannabinum

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal