Coleophora discordella Käringtandssäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar, vit framkant, smal vit bakkant. Smalt vitt streck från basen och ibland ett smalt centralt i yttre delen. Antennen ringad med kort gråbrun tofs vid basen. Mellankropp vit med brunt streck centralt.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus glycyphyllos, Lotus corniculatus, Medicago

Liknande (12 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora genistae
Ginstsäckmal
Coleophora onobrychiella
Sandvedelssäckmal
Coleophora colutella
Mindre sötvedelssäckmal
Coleophora svenssoni
Kilstreckad fjällsäckmal
Coleopho. pyrrhulipennella
Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal