Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Vitt inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från basen innanför framkanten, grenar sig i yttre längs ribbor till framkanten. Vitt streck från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antennen ringad.

Coleophora
argentula

Mindre röllikasäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium

Liknande (26 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal
Coleophora adspersella
Ljus mållesäckmal
Coleophora dianthi
Nejliksäckmal
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal