Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Vitt inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från basen innanför framkanten, grenar sig i yttre längs ribbor till framkanten. Vitt streck från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antennen ringad.

Coleophora
argentula

Mindre röllikasäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium

Liknande (26 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora versurella
Blek mållesäckmal
Coleophora absinthii
Absintsäckmal
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora amellivora
Linjerad gullrissäckmal
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal