Coleophora albidella Pudrad sälgsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala vita framvingar med ljusbruna fjäll, främst i yttre halvan av vingarna. Huvudet vitt. Antenner omväxlande vita och ljusbruna.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Coleophora anatipennella
Pudrad hasselsäckmal
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora kuehnella
Vit eksäckmal
Coleophora ibipennella
Brunstreckad eksäckmal