Coleophora albella Svartvit säckmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Stor art med gråbruna framvingar med vit framkant. Huvudet grått med vita kanter. Antennerna vita med svaga bruna ringar. Honan har långa bruna hår på inre delen av antennen.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lychnis flos, Lychnis viscaria, Silene nutans, Silene vulgaris

Liknande (10 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora peri
Toksäckmal
Coleophora hydrolapathella
Vattenskräppesäckmal
Coleophora arctostaphyli
Mjölonsäckmal
Coleophora niveicostella
Vitkantad timjansäckmal
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal
Coleophora milvipennis
Ljuskantad björksäckmal
Coleophora alnifoliae
Ljuskantad alsäckmal
Coleophora limosipennella
Ljuskantad almsäckmal
Coleophora caespititiella
Ringtågsäckmal