Kännetecken: Smala gulvita framvingar med brunt och mörkgrått tvärband knappt halvvägs ut som är brutet nära framkanten. Gråbruna fläckar i ytterdelen av vingen. Huvud vitt och mellankropp mörkgrå.

Cochylis
pallidana

Monkeblomvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Jasione montana

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cochylis hybridella
Bitterfibbleblomvecklare
Cochylis dubitana
Vithövdad korgblomvecklare
Cochylis nana
Björkhängevecklare
Cochylis posterana
Vit korgblomvecklare