Cnephasia genitalana Småprickig gråvecklare

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Ljusgrå framvingar med mörkare grå teckning i form av tvårband från framkanten 1/4 ut samt halvvägs ut mot bakhörnet och fläck långt ut vid framkanten. Medelstor med diffus teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chrysanthemum, Hieracium, Medicago, Ranunculus, Senecio, Teucrium, Trifolium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Cnephasia incertana
Ljus gråvecklare
Cnephasia stephensiana
Sensommargråvecklare
Cnephasia alticolana
Vattrad gråvecklare
Cnephasia asseclana
Mellangråvecklare
Cnephasia pasiuana
Stäppgråvecklare
Cnephasia communana
Försommargråvecklare