Clostera pigra Pärlgrå högstjärt

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Violettgrå framvingar med tre ljusa tvärlinjer. Yttre tvärlinjen skapar vit fläck vid framkanten. Diffus stor rödbrun fläck innanför framhörnet. Mellankroppen har centralt rödbrunt band.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix aurita, Salix repens

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Clostera curtula
Rödgrå högstjärt
Clostera anastomosis
Brungrå högstjärt