Clostera curtula Rödgrå högstjärt

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vitgrå framvingar med fin svart pudring, tre ljusa tvärlinjer och tydlig stor rödbrun fläck vid framhörnet. Mellankroppen har central rödbrun fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Clostera pigra
Pärlgrå högstjärt
Clostera anachoreta
Svartfläckig högstjärt