Clostera anastomosis Brungrå högstjärt

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gråbruna framvingar med tre ljusa tvärlinjer och diffus stor brun fläck vid framhörnet. Två av tvärlinjerna bildar tillsammans med mörk skuggning ett N.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Clostera pigra
Pärlgrå högstjärt