Cerura vinula Större gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Stor med vita framvingar med karakteristisk svart teckning och ett par guldaktiga ribbor. Yttre delen av hanens framvinge delvis genomskinlig.
©
♀+♂
Vingbredd: 45-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril