Ceraclea nigronervosa

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Långsmala gråbruna framvingar med en diffus vitgul fläck vid bakhörnet och med tydliga, mörka vingribbor. Antennerna är tydligt ringade i mörkt och ljust och nästan dubbelt så långa som framvingen.
©
♀+♂
Framvingelängd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (8 st)

Detaljer, alla