Kännetecken: Gulbruna framvingar med rikligt med mörk pudring. Diffust vitt centralt längsgående stråk i inre 1/3. Smal brun böjd tvärlinje med vita kanter nära ytterkanten och vit fläck innanför denna i bakre halvan.

Catoptria
verella

Lövskogsgräsmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Populus, Prunus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Catoptria falsella
Hällmarksgräsmott
Platytes cerussella
Dvärggräsmott