Catoptria pinella Silverfläckat gräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungula framvingar med vitt centralt längsgående stråk som successivt vidgas. Det vita stråket är delat i 2 delar av ett mörkt band. Ovansida av mellankropp, huvud och palper vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eriophorum

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Catoptria conchella
Gulbrunt gräsmott
Catoptria permiaca
Östligt gräsmott
Catoptria mytilella
Huldregräsmott
Catoptria permutatella
Bandat silvergräsmott
Catoptria osthelderi
Sydligt silvergräsmott