Catocala promissa Ekordensfly

Alla foton
Kännetecken: Framvingar grå med en hel del ljus teckning. Ljus fläck bakom njurfläcken. Tydlig och mycket hackig ljus tvärlinje långt ut. Röda bakvingar med svart kant och ganska rakt svart tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 55-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aesculus, Fraxinus, Quercus

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly
Catocala fulminea
Gulbandat ordensfly