Catocala pacta Rosenryggat ordensfly

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med två svarta tvärlinjer. Den inre jämnt svängd, den yttre hackig med projektion inåt vid bakkanten. Ljusröd bakkropp. Ljusröda bakvingar med svart kant och lätt vinklat svart tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 50-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix cinerea

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly
Catocala fulminea
Gulbandat ordensfly