Catocala nupta Vinkelbandat ordensfly

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar. Ganska diskret njurfläck med taggar utåt och utanför denna en mycket tydlig och ojämn tvärlinje. Bakvingarna röda med svart kant och svart vinklat tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 65-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus nigra, Prunus, Salix

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly