Catocala fraxini Blåbandat ordensfly

Alla foton
Kännetecken: Största nattflyet. Grå framvingar med karakteristisk vit fläck bakom otydlig njurfläck. Hackig yttre tvärlinje. Unika svarta bakvingar med brett blått tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 75-95 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Quercus, Salix, Ulmus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly