Catocala elocata Bågbandat ordensfly

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med brett grått tvärband precis innanför njurfläcken och mörkt band utanför detta. Ofta rostgula fjäll. Röda bakvingar med svart kant och mjukt rundat svart tvärband som inte når bakkanten. Ett fynd i Sverige från 1866.
©
♀+♂
Vingbredd: 67-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Salix

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly