Catocala electa Stenfärgat ordensfly

Alla foton
Kännetecken: Jämförelsevis rent grå framvingar med två oregelbundna hackiga svarta tvärlinjer där den yttre har lång tydlig projektion utåt i främre halvan. Bakvingar rosaröda med svart kant och vinklat svart tvärband. 1856 & 2021 i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 55-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Salix

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly