Catocala adultera Ryskt ordensfly

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med diffus njurfläck och karakteristiska vitgrå fält innanför och utanför njurfläcken. Orangeröda bakvingar med svart kant och vinklat svart tvärband. Migrant från öster i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 73-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly