Carpatolechia notatella Videkantmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt gråbruna framvingar med många vitspetsade fjäll. Lite varierande grupper av resta svarta fjäll (normalt 2 st 1/4 ut, 3 st 1/2 ut och 2 st 3/4 ut) som ofta har några vita fjäll precis utanför.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Teleiodes wagae
Hasselkantmal
Altenia perspersella
Kråkrisstävmal
Carpatolechia proximella
Grå björkkantmal
Carpatolechia epomidella
Skvattramkantmal