Carpatolechia decorella Mångformig ekkantmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket variabel från vit grundfärg till nästan svart. Normalt brun pudring och svarta framkantsfläckar vid basen och längre ut och sneda svarta fläckar centralt. Ensam av liknande arter att övervintra som imago.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cornus, Quercus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Carpatolechia fugitivella
Föränderlig almkantmal
Carpatolechia alburnella
Vit björkkantmal
Altenia scriptella
Lönnkantmal
Carpatolechia fugacella
Bredvingad almkantmal