Caradrina montana Ljusgrått lövfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Silvergrå framvingar med 3-4 svarta prickar vid framkanten. Mörk, ofta rostbrun njurfläck med vita prickar längs kanten. Mörkare i ytterfältet, ofta rostbruna fläckar. Vita bakvingar med svarta streck längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hieracium, Plantago, Rumex

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Caradrina selini
Grått lövfly
Caradrina clavipalpis
Vitpunktslövfly
Caradrina albina
Stäpplövfly
Caradrina kadenii
Mörkringat lövfly
Athetis gluteosa
Kalkhällsfly