Capua vulgana Fållad lövskogsbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbrun framvinge med jämnt böjd framkant. Hanens framvinge har ljus framkant i inre 1/3 och veck i inre halvan. Yttre delen har brunaktig teckning, Honan i stort sett enfärgad med svag teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Quercus, Rubus, Sorbus, Ulmus, Vaccinium