Canephora hirsuta Sotsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Brunsvart framvinge med tätt sittande breda fjäll. Kroppen med långa svarta hår. Antenn med långa kamtänder. Hona: Masklik, 14-20 mm, tillbakabildade ben och antenner, kroppen gulaktig.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Salix

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Pachythelia villosella
Raggsäckspinnare
Acanthopsyche atra
Ljungsäckspinnare
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare