Campaea margaritaria Blekgrön mätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gröna vingar med två vita tvärband på framvingen med brunaktig skuggning och som är karakteristiskt raka i bakre 3/4. Tappar färgen och blir snabbt vit. Litet rödaktigt streck från utdraget framhörn. Bakvingen har vågig ytterkant.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Prunus, Quercus, Salix caprea

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Hemistola chrysoprasaria
Smaragdgrön lundmätare