Calybites phasianipennella Videörtsstyltmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Nominatformen har mörkbruna framvingar med 4 mörkkantade vitgula fläckar som ligger växelvis vid bak- och framkant. En andra form har inga eller svaga fläckar och istället ljust stråk längs inre 2/3 av bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fallopia convolvulus, Lysimachia, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex obtusifolius

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Euspilapteryx auroguttella
Johannesörtsstyltmal