Cabera pusaria Snövit streckmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med varierande mängd grå fjäll. Tre tydliga silvergrå tvärlinjer på framvingen varav de två yttre är karakteristiskt raka. Hanen har kamtandade antenner. Störst av liknande arter.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia, Ulmus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cabera exanthemata
Gulvit streckmätare
Scopula ternata
Blåbärslövmätare
Scopula floslactata
Blekgul lövmätare