Bucculatrix cristatella Röllikakronmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå eller bruna framvingar som normalt är otecknade men kan finnas diffusa motstående ljusa kantfläckar. Huvudet är gulbrunt. Första antennsegmentet är gulvitt och antennerna bruna.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Anthemis tinctoria, Chrysanthemum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Stigmella magdalenae
Ljus rönndvärgmal
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal