Bryotropha plantariella Gulpalpsmossmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med svarta fläckar 2/5 och 2/3 ut och en bakom och strax innanför den inre. Antydan till vita motstående kantfläckar långt ut. Palperna karakteristiskt ljust brungula.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Bryotropha boreella
Kärrmossmal
Bryotropha similis
Mindre mossmal
Bryotropha terrella
Brun mossmal
Bryotropha purpurella
Purpurmossmal