Brachylomia viminalis Pilfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå framvingar som i regel är mörkare i inre halvan. Svart streck från vingbasen och där detta slutar kort diagonalt streck mot framkanten. Ofta rödaktiga fjäll runt märkena samt svart längsgående pilmärke bakom märkena.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly
Pabulatrix pabulatricula
Ljusgrått ängsfly
Oligia strigilis
Hundäxingsängsfly
Oligia versicolor
Brokigt ängsfly
Oligia latruncula
Rödskimrande ängsfly
Chloantha hyperici
Grått johannesörtsfly