Kännetecken: Variabel. Orangebruna framvingar med ljust tvärband 1/3 ut och ljusa fläckar i ytterdelen. Vissa exemplar ljusa med bara orangebruna fläckar inklusive v-fomad fläck mitt på vingen. Ofta mörkt streck från vingspetsen.

Bactra
furfurana

Vattrad sumpvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 11-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus conglomeratus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Bactra lancealana
Tågvecklare
Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare
Bactra suedana
Strecksumpvecklare
Bactra robustana
Havssävsvecklare