Athripsodes cinereus

Alla foton
Kännetecken: Ljusbruna till mörkbruna vingar med otydligt avgränsade ljusa brungula fläckar från fram- och bakkant. Avvikande exemplar kan ha skarpare avtecknade fläckar. Antennerna långa och ringade i ljust och mörkt i inre delen-
©
♀+♂
Framvingelängd: 7-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla